Enquête 2020

De enquête is verstuurd naar 360 leden en 132 leden hebben de enquête ingevuld.

Gemiddeld kwamen er vanaf september 2019 t/m augustus 2020 op de woensdagavond 141 leden en op vrijdagavond 70 leden trainen.

Hieronder vind je een samenvatting  van de meest belangrijke onderwerpen uit de enquête

  • Ruim 40 procent van de 132 leden komen 1 tot 2 keer per week trainen.
  • Meer 60 procent komen vooral trainen voor de motivatie en de sociale contacten.
  • 90 procent is tevreden over samenstelling van hun groep.
  • 60 tot 80 procent is tevreden met de manier van training geven, het trainingsschema en de aandacht voor looptechniek.
  • Bijna 80 procent kan zijn eigen doelstelling bereiken in hun groep.

 

Enquette Aantal Percentage
Aantal verstuurd 360
Aantal ingevuld 132 37%
Gem. actieve leden 2019/2020 Woensdag 141
Vrijdag 70
Algemeen
Trainen per week >3 keer 21 16%
3 keer 50 38%
2 keer 54 41%
1 keer 7 5%
Totaal 132
Trainen bij Koplopers woensdag en vrijdag 63 48%
woensdag 61 46%
vrijdag 8 6%
Totaal 132
Lopen in een groep Conditie 8
Doelen halen 15 12%
Motivatie 50 39%
Sociaal 35 27%
Techniek 21 16%
Totaal 129
Samenstelling groep 1 ontevreden 4 3%
2 9 7%
3 32 24%
4 48 36%
5 tevreden 39 30%
Totaal 132
Trainingen
Manier training geven 2 zeer ontevreden 1 1%
4 3 2%
5 5 4%
6 6 5%
7 33 25%
8 66 50%
9 15 11%
10 zeer tevreden 3 2%
Totaal 132
Trainingsschema 1 ontevreden 1 1%
2 7 5%
3 23 17%
4 56 42%
5 tevreden 35 27%
Totaal 132
Looptechniek trainen Ja 86 65%
Nee 34 26%
Feedback gewenst 7 5%
Niet van belang 5 4%
Totaal 132
Doelen
Doelstelling bereiken Ja 104 79%
Nee 21 16%
nvt 7 5%
Totaal 132